Tel: +91 07268-22409

C O N T A C T U S

Bhiwasan Patil Shikshan Gramin Vikas Bahu Ud. Sanstha , Mehakar

Bhiwasan Patil Shikshan Gramin Vikas Bahud. Sanstha ,
Main Road Mehakar , Dist. Buldhana - 443301 ( Maharashtra State )

Dr. Ram B. Shinde
Shinde ( Multispecility ) , Dental Hospital,
Main Road, Mehakar, Pin Code : 443301
Dist. Buldhana ( Maharashtra State)
Phone : 07268-22409 Cell : 09422182409 / 09420497309
web : http://shindebed.org